Cardul european de asigurat

Cerere card format .pdf
Model declaratie imputernicire pentru depunere acte card european format .pdf

Cardul european (fata).

Cardul european (verso).

Cardul poate fi obţinut pe baza unei cereri-tip de către oricare asigurat din România care doreşte să călătorească într-una din ţările Uniunii Europene şi dă posesorului dreptul să beneficieze, în caz de necesitate, de asistenţă medicală în locul în care se află, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii sistemului public de sănătate din ţara-gazdă. Astfel, nu mai este necesară o altă asigurare de sănătate pe durata călătoriei.

Cererea-tip de obţinere a cardului poate fi descărcată de pe site sau poate fi completată la sediul casei teritoriale de asigurări la care este înscris asiguratul, unde acesta va trebui să se prezinte cu o copie după buletinul sau cartea de identitate şi cu dovada că este asigurat (adeverinţa de salariat model tip unde sa fie specificate şi persoanele coasigurate(dacă este cazul), cupon de pensie recent(anterior lunii în care se depune cererea), copie după decizia de pensionare – pentru persoanele care s-au pensionat recent şi care nu au cupon de pensie, copie carnet de şomaj, copie certificat de încadrare într-un grad de handicap, copie după cartea de muncă dacă există întreruperi în activitate sau mai multe locuri de muncă, copie dupa foaia matricolă, pentru studenţii absolvenţi sau adeverinţă de student, copie dupa diploma de bacalaureat, adeverinţă de elev, copie după decizia emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru persoanele aflate în îngrijire copil, act specific, după caz). În cazul persoanelor care se autoasigură (persoane fizice autorizate, nesalariaţi, patroni, persoane cu venituri din chirii) se va prezenta copie după chintanţele care dovedesc plata contribuţiei la FNUASS sau Situaţia Analitică Debite Plăţi Solduri eliberată de D.G.F.P. Cluj - Administraţia judeţeană a Finanţelor  Publice. În cazul minorilor sub 14 ani, în locul copiei după cartea de identitate se va depune o copie după certificatul de naştere. Calitatea de asigurat se verifică la momentul depunerii documentelor. Ulterior, cardul va fi primit la adresa specificată de solicitant în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la solicitare


Atragem atenţia că de această facilitate nu pot beneficia cei care nu şi-au achitat la zi contribuţia la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Totodată, cardul nu dă dreptul posesorului să beneficieze de tratamente în străinătate pentru problemele de sănătate pre-existente călătoriei. Pentru cazurile în care s-ar obţine totuşi asistenţă medicală în străinătate pentru alte probleme de sănătate decât cele ivite strict în cursul călătoriei, legislaţia din domeniu prevede că CNAS va recupera banii de la respectivele persoane, pe cale juridică, existând totodată posibilitatea ca făptuitorii să intre şi sub incidenţa legii penale.

În cazul în care asiguratul pierde cardul în ţară poate solicita eliberarea unuia nou. Dacă dispariţia cardului survine în timpul sejurului în străinătate, asiguratul poate solicita casei de asigurări de sănătate emitente, direct sau prin intermediul sistemului public de asigurări de sănătate din statul respectiv, un certificat de înlocuire a cardului, care îi va permite să beneficieze de drepturile sale. Totodată, dacă asiguratul are deja un card, dar a cărui valabilitate de şase luni încetează în timpul unei călătorii în străinătate, poate solicita în avans eliberarea unui nou card, în prelungirea celui dintâi.

Amănunte despre Cardul European de Asigurat se pot afla de pe site-ul dedicat www.ceass.ro, precum şi de pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro.