ANUNTURI IMPORTANTE
1.
Anunt privind prelungirea contractelor pana la 30-06-2014
format .pdf
2.
Anunt privind prelungirea contractelor pana la 31-05-2014
format .pdf
3.
Anunt privind prelungirea contractelor pana la 30-04-2014
format .pdf
4.
Acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pt. lunile ianuarie - martie 2014
format .pdf

 

AN 2014

 

CONTRACTARE 2014
1.
Anunt contractare domenii de asistenta medicala
format .pdf
Legislatie - Pachete de servicii si Contract Cadru - Hotararea 400/2014
format .pdf
Legislatie - Norme Contract Cadru 619/360/2014
format .pdf
Legislatie - Model Bilet unic de trimitere clinic - Ordin MS/CNAS 626/364/2014
format .pdf
Legislatie - Model Bilet unic de trimitere paraclinic - Ordin MS/CNAS 622/363/2014
format .pdf
2.
Anunt contractare P.N.S.
format .pdf
Legislatie - Hotarare privind aprobarea programelor nationale de sanatate pt anii 2013-2014 - HG 124/27.03.2013
format .pdf
Legislatie - Norme tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pt anii 2013-2014 - Ordin 358/29.05.2014
format .pdf

 

ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Solutionare Contestatii
  b) Comisia pt. stabilirea necesarului de medici  
    Ordin nr. 620/30.05.2014 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Ordin nr. 621/30.05.2014 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
  c) Spor de zona pt. localitatile din mediul rural
  d) Buget an 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Furnizori asistenta medicala primara
format .pdf
  Furnizori care nu sunt in relatie contractuala cu CAS Cluj in anul 2014
format .pdf
 
  Valoare definitiva a punctului per capita si per servicii:
    Trimestrul I 2014
format .pdf
 
    Trimestrul II 2014
format .pdf
 
3.
Anunturi
    Anunt varsta de pensionare medici de familie
format .pdf
 


ASISTENTA MEDICALA PRIMARA - CENTRE DE PERMANENTA
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget an 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Furnizori centre de permanenta
3.
Anunturi


ASISTENTA MEDICALA DENTARA
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget an 2014
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Plafoane medici  
  Lista furnizorilor cu valoare de contract  
3.
Anunturi


FARMACII
1.
Contractatare an 2014
  1.1 Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Lista farmaciilor aflate in contract cu C.A.S. Cluj, care au program de activitate permanent
    Lista farmaciilor aflate in contract cu C.A.S. Cluj, care au program de activitate non stop
2.
Derulare contract an 2014
  a) Formulare raportare  
  b) Contracte incetate/reziliate  
  c) Cesiuni de creante  
    Aprobate August - 21/08/2014
format .pdf
    Neaprobate August - 21/08/2014
format .pdf
  d) Plati efectuate  
    Plati efectuate in luna August 2014
format .pdf
    Arhiva plati
format .pdf
3.
Contractatare PNS an 2014
  Anunt contractare PNS
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
4.
Anunturi


DISPOZITIVE MEDICALE
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget an 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Acte necesare pentru dosarul de solicitare dispozitiv
    Model cerere titular
format .pdf
 
    Model cerere imputernicit
format .pdf
 
    Model declaratie
format .pdf
 
    Model prescriptie medicala valabil din 01.06.2014
format .pdf
 
  Lista furnizori  
  Lista criterii de prioritizare
format .pdf
3.
Anunturi


SPITALE
1.
Contractatare an 2014
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Machete contractare servicii spitalicesti si Machete autoevaluare an 2014
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare (Ordin presedinte CNAS)  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


Programe Nationale de Sanatate (PNS) 2014
1.
Contractatare an 2014
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
    Furnizori Validati
2.
Derulare contract - an 2014
  Unitati sanitare - ianuarie-aprilie 2014
format .pdf
  Unitati sanitare - valoare de contract Trim. I 2014
format .pdf
3.
Anunturi


CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI ACTIVITATE DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract  
  Formular externare  
3.
Anunturi


ASISTENTA DE SPECIALITATE IN AMBULATORIU
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Furnizori Noi Validati
  b) Comisia pt. stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numarului de norme la nivel de judet  
    Ordin nr. 620/30.05.2014 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Ordin nr. 621/30.05.2014 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
  b1) Comisia pt. stabilirea numarului de norme si a numarului de medici necesare pt. fiecare specialitate clinica pe judet  
    Hotarare comisie nr. /
  c) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Valoare definitiva a punctului :
    Trimestrul I 2014
format .pdf
 
    Trimestrul II 2014
format .pdf
 
3.
Anunturi


CONVENTII AN 2014
1.
Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pt. servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pt. investigatii paraclinice si/sau eliberare de retete electronice pt. medicamente cu si fara contributie personala
  Cerere si documente pt.:
    a) Medici dentisti din cabinetele scolare si studentesti
format .pdf format .pdf
    b) Medici din cabinetele scolare si studentesti
format .pdf format .pdf
    c) Unitati sanitare: dispensare TBC, LSM, cabinete de planificare familiala, UPU, CPU (structuri finantate de la bugetul de stat)
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pt. servicii medicale spitalicesti - recomandare de internare - formular cu regim special unic pe tara
  Cerere si documente pt.:
    a) Unitati sanitare care au in structura: dispensar TBC, LSM, centre de sanatate mintala, cabinete de medicina muncii
format .pdf format .pdf


INGRIJIRI LA DOMICILIU / INGRIJIRI PALEATIVE
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare ingrijiri la domiciliu
format .pdf format .pdf
    Cerere si documente necesare ingrijiri paleative
format .pdf format .pdf
    Furnizori validati ingrijiri la domiciliu
format .pdf
    Furnizori validati ingrijiri paleative
  b) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare de raportare  
  Lista criterii de prioritizare
format .pdf
 
3.
Anunturi
  Preluare cereri si dosar de asistenta medicala la domiciliu
format .pdf
 


RECUPERARE REABILITARE A SANATATII
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
format .pdf
  Solutionare contestatii
format .pdf
  Criterii de selectie Clasificare dupa solutionare contestatii
format .pdf
  c) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract pentru an 2014
format .pdf
 
3.
Anunturi


ANALIZE DE LABORATOR
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie pentru an 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 620/30.05.2014 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Ordin nr. 621/30.05.2014 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Hotarare comisie
  d) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract an 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-analize de laborator si anatomie
format .pdf
 
3.
Contractatare PNS an 2014 - Dozarea Hemoglobinei Glicozilate
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  Lista furnizori cu valoare de contract an 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-dozarea hemoglobinei glicozilate  
  b) Buget 2014
format .pdf
4.
Anunturi


ECOGRAFII, EKG, RADIOGRAFII DENTARE
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati Ecografii, EKG
format .pdf
    Furnizori Validati Radiografii Dentare
format .pdf
  b) Criterii de selectie pentru 2014
    Criterii Ecografii
format .pdf
    Criterii Radiografii Dentare
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 620/30.05.2014 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Ordin nr. 621/30.05.2014 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Hotarare comisie
  d) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract an 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-ecografie,EKG si radiografii dentare
format .pdf
 
3.
Anunturi


LABORATOARE EXPLORARI FUNCTIONALE
1.
Contractatare an 2014
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract an 2014
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


LABORATOARE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
1.
Contractatare an 2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Solutionare Contestatii
  b) Criterii de selectie pentru 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 620/30.05.2014 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Ordin nr. 621/30.05.2014 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2014-2015
format .pdf
    Hotarare comisie
  d) Buget 2014
format .pdf
  e) Buget 2014 PET-CT
format .pdf
2.
Derulare contractare an 2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract an 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract an 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala PET CT
format .pdf
 
3.
AnunturiAN 2013

 

CONTRACTARE 2013
1.
Anunt contractare domenii de asistenta medicala
format .pdf
Legislatie - Contract Cadru 2013-2014
format .pdf
Legislatie - Norme Contract Cadru 2013-2014
format .pdf
2.
Anunt contractare P.N.S.
format .pdf
Legislatie - HG 124/27.03.2013 - privind aprobarea programelor nationale de sanatate pt anii 2013-2014
format .pdf
Legislatie - Ordin 190/29.03.2013 - Norme tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pt anii 2013-2014
format .pdf

 

ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Solutionare Contestatii
format .pdf
  b) Comisia pt. stabilirea necesarului de medici  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
  c) Spor de zona pt. localitatile din mediul rural
format .pdf
  d) Buget an 2013
format .pdf
  d) Buget an 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  Furnizori asistenta medicala primara
format .pdf
  Furnizori care nu sunt in relatie contractuala cu CAS Cluj in anul 2014
format .pdf
 
  Valoare definitiva a punctului per capita si per servicii:
    Trimestrul I 2013
format .pdf
 
    Trimestrul II 2013
format .pdf
 
    Trimestrul III 2013
format .pdf
 
    Trimestrul IV 2013
format .pdf
 
    Trimestrul I 2014
format .pdf
 
3.
Anunturi
    Anunt varsta de pensionare medici de familie
format .pdf
 


ASISTENTA MEDICALA PRIMARA - CENTRE DE PERMANENTA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget an 2013
format .pdf
  e) Buget an 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Furnizori centre de permanenta
format .pdf
3.
Anunturi


ASISTENTA MEDICALA DENTARA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
    Cerere si documente necesare
format .pdf
  b) Furnizori Validati  
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Plafoane medici  
  Lista furnizorilor cu valoare de contract  
3.
Anunturi
  Imposibilitatea de a prelungi actele aditionale pe luna aprilie 2013
format .pdf
 
  Imposibilitatea de a contracta servicii medicale dentare pt. anul 2013
format .pdf
 


FARMACII
1.
Contractatare an 2013
  1.1 Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Lista farmaciilor aflate in contract cu C.A.S. Cluj, care au program de activitate permanent
format .pdf
    Lista farmaciilor aflate in contract cu C.A.S. Cluj, care au program de activitate non stop
format .pdf
  1.2 Sesiunea Septembrie 2013
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  a) Formulare raportare  
  b) Contracte incetate/reziliate  
  c) Cesiuni de creante  
    Aprobate Mai - 20/05/2014
format .pdf
    Neaprobate Mai - 20/05/2014
format .pdf
  d) Plati efectuate  
    Plati efectuate in luna Mai 2014
format .pdf
    Arhiva plati
format .pdf
3.
Contractatare PNS an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
4.
Anunturi


DISPOZITIVE MEDICALE
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget an 2013-2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Acte necesare pentru dosarul de solicitare dispozitiv
    Model cerere titular
format .pdf
 
    Model cerere imputernicit
format .pdf
 
    Model declaratie
format .pdf
 
    Model prescriptie medicala valabil din 25.10.2013
format .pdf
 
  Lista furnizori
format .pdf
 
  Lista criterii de prioritizare
format .pdf
3.
Anunturi


SPITALE
1.
Contractatare an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Machete contractare servicii spitalicesti si Machete autoevaluare an 2013
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare (Ordin presedinte CNAS)  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


Programe Nationale de Sanatate (PNS) 2013-2014
1.
Contractatare an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract - an 2013 - 2014
  Unitati sanitare - an 2013
format .pdf
  Unitati sanitare - ianuarie-aprilie 2014
format .pdf
  Unitati sanitare - valoare de contract Trim. I 2014
format .pdf
3.
Anunturi


SPITALE - LABORATOARE ANALIZE MEDICALE
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
       a1. Laboratoare externalizate
format .pdf format .pdf
       a2. Laboratoare aflate in structura spitalelor
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


SPITALE - LABORATOARE DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


SPITALE - LABORATOARE DE EXPLORARI FUNCTIONALE
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
2.
Derulare contract an 2013
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI ACTIVITATE DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
  Formular externare  
3.
Anunturi


ASISTENTA DE SPECIALITATE IN AMBULATORIU
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Furnizori Noi Validati
format .pdf
  b) Comisia pt. stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numarului de norme la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
  b1) Comisia pt. stabilirea numarului de norme si a numarului de medici necesare pt. fiecare specialitate clinica pe judet  
    Hotarare comisie nr. 2/22.04.2013
format .pdf
  c) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  Valoare punct:
    Trimestrul I 2013
format .pdf
 
    Trimestrul II 2013
format .pdf
 
    Trimestrul III 2013
format .pdf
 
    Trimestrul IV 2013
format .pdf
 
    Trimestrul I 2014
format .pdf
 
3.
Anunturi


CONVENTII AN 2013
1.
Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pt. servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pt. investigatii paraclinice si/sau eliberare de retete electronice pt. medicamente cu si fara contributie personala
  Cerere si documente pt.:
    a) Medici dentisti din cabinetele scolare si studentesti
format .pdf format .pdf
    b) Medici din cabinetele scolare si studentesti
format .pdf format .pdf
    c) Unitati sanitare: dispensare TBC, LSM, cabinete de planificare familiala, UPU, CPU (structuri finantate de la bugetul de stat)
format .pdf format .pdf
2.
Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pt. servicii medicale spitalicesti - recomandare de internare - formular cu regim special unic pe tara
  Cerere si documente pt.:
    a) Unitati sanitare care au in structura: dispensar TBC, LSM, centre de sanatate mintala, cabinete de medicina muncii
format .pdf format .pdf
    b) Centre de dializa private aflate in relatie contractuala cu CNAS
format .pdf format .pdf


INGRIJIRI LA DOMICILIU
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare de raportare  
  Lista criterii de prioritizare
format .pdf
 
3.
Anunturi
  Preluare cereri si dosar de asistenta medicala la domiciliu
format .pdf
 


RECUPERARE REABILITARE A SANATATII
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
format .pdf
  c) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract pentru anul 2013
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract pentru Trim. I 2014
format .pdf
 
3.
Anunturi


ANALIZE DE LABORATOR
1.
Contractatare an 2013-2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b1) Criterii de selectie pentru anul 2013
format .pdf
  b2) Criterii de selectie pentru Trim I 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Hotarare comisie
format .pdf
  d) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-analize de laborator si anatomie
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. I 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-analize de laborator si anatomie
format .pdf
 
3.
Contractatare PNS an 2013 - Dozarea Hemoglobinei Glicozilate
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  1. Lista furnizori cu valoare de contract pe anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-dozarea hemoglobinei glicozilate
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract pe Trim. 1 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-dozarea hemoglobinei glicozilate
format .pdf
 
  b) Buget 2014
format .pdf
4.
Anunturi


ECOGRAFII
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b1) Criterii de selectie pentru anul 2013
format .pdf
  b2) Criterii de selectie pentru Trim I 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Hotarare comisie
format .pdf
  d) Buget 2014
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-ecografie
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. I 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-ecografie
format .pdf
 
3.
Anunturi


LABORATOARE EXPLORARI FUNCTIONALE
1.
Contractatare an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract  
3.
Anunturi


LABORATOARE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
1.
Contractatare an 2013-2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Solutionare Contestatii
format .pdf
  b1) Criterii de selectie pentru anul 2013
format .pdf
  b2) Criterii de selectie pentru Trim. 1 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Hotarare comisie
format .pdf
  d) Buget 2014
format .pdf
  e) Buget 2014 PET-CT
format .pdf
2.
Derulare contractare an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. 1 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala
format .pdf
 
  3. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala PET CT
format .pdf
 
  4. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. I 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala PET CT
format .pdf
 
3.
Anunturi