ANUNTURI IMPORTANTE
1.
Anunt privind prelungirea contractelor pana la 30-04-2014
format .pdf
2.
Acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pt. lunile ianuarie - martie 2014
format .pdf
3.
Lista farmaciilor din Cluj care elibereaza non stop in perioada 24.12.2013-06.01.2014 medicamente cu si fara contributie personala
format .pdf
4.
Anunt oprire serverele SIUI/SIPE in data de 17.04.2013 incepand cu ora 21.00
format .pdf
5.
Anunt furnizori – Acte aditionale pt. luna aprilie 2013 din 01.04.2013
format .pdf
6.
Anunt important: In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale – 28.02.2013
format .pdf
7.
Anunt important: In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale – 21.12.2012
format .pdf
8.
Anunt important: In atentia furnizorilor aflati in contract cu CAS CLUJ – 21.10.2012
format .pdf
9.
Anunt validare dosare de contractare pentru anul 2012
format .pdf
10.
Anunt privind incheierea de contracte de furnizare de servicii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu pentru anul 2012
format .pdf
11.
CALL-CENTER/ HELP-DESK PRESCRIPTIA ELECTRONICA
format .pdf
12.
ANUNT FURNIZORI - LANSARE PRESCRIPTIA ELECTRONICA
format .pdf
13.
Anunt proiect Ministerul Sanatatii „INSTRUIRE SI PREVENTIE PENTRU O VIATA SANATATOASA”
format .pdf
14.
Anunt privind prelungirea contractelor pentru anul 2011 pe luna ianuarie 2012
format .pdf
15.
Anunt prelungire contract pentru ianuarie 2012
format .pdf

 

AN 2013

 

CONTRACTARE 2013
1.
Anunt contractare domenii de asistenta medicala
format .pdf
Legislatie - Contract Cadru 2013-2014
format .pdf
Legislatie - Norme Contract Cadru 2013-2014
format .pdf
2.
Anunt contractare P.N.S.
format .pdf
Legislatie - HG 124/27.03.2013 - priviind aprobarea programelor nationale de sanatate pt anii 2013-2014
format .pdf
Legislatie - Ordin 190/29.03.2013 - Norme tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pt anii 2013-2014
format .pdf

 

ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Solutionare Contestatii
format .pdf
  b) Comisia pt. stabilirea necesarului de medici  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
  c) Spor de zona pt. localitatile din mediul rural
format .pdf
  d) Buget an 2013
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Model de declaratie Pensionari 0-700  
  Furnizori care nu mai sunt in relatie contractuala  
  Valoare definitiva a punctului per capita si per servicii:
    Trimestrul I
format .pdf
 
    Trimestrul II
format .pdf
 
    Trimestrul III
format .pdf
 
    Trimestrul IV
format .pdf
 
3.
Anunturi
    Anunt varsta de pensionare medici de familie
format .pdf
 


ASISTENTA MEDICALA PRIMARA - CENTRE DE PERMANENTA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget an 2013
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
3.
Anunturi


ASISTENTA MEDICALA DENTARA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
    Cerere si documente necesare
format .pdf
  b) Furnizori Validati  
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Plafoane medici  
  Lista furnizorilor cu valoare de contract  
3.
Anunturi
  Imposibilitatea de a prelungi actele aditionale pe luna aprilie 2013
format .pdf
 
  Imposibilitatea de a contracta servicii medicale dentare pt. anul 2013
format .pdf
 


FARMACII
1.
Contractatare an 2013
  1.1 Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Lista farmaciilor aflate in contract cu C.A.S. Cluj, care au program de activitate permanent
format .pdf
    Lista farmaciilor aflate in contract cu C.A.S. Cluj, care au program de activitate non stop
format .pdf
  1.2 Sesiunea Septembrie 2013
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  a) Formulare raportare  
  b) Contracte incetate/reziliate  
  c) Cesiuni de creante  
    Aprobate Martie - 20/03/2014
format .pdf
    Neaprobate Martie - 20/03/2014
format .pdf
  d) Plati efectuate  
    Plati efectuate in luna Martie 2014
format .pdf
    Arhiva plati
format .pdf
3.
Contractatare PNS an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
4.
Anunturi


DISPOZITIVE MEDICALE
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Buget an 2013
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Fond Alocat
format .pdf
  Formulare raportare  
  Acte necesare pentru dosarul de solicitare dispozitiv
    Model cerere titular
format .pdf
 
    Model cerere imputernicit
format .pdf
 
    Model declaratie
format .pdf
 
    Model prescriptie medicala valabil din 25.10.2013
format .pdf
 
  Lista furnizori
format .pdf
 
  Lista criterii de prioritizare
format .pdf
3.
Anunturi


SPITALE
1.
Contractatare an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Machete contractare servicii spitalicesti si Machete autoevaluare an 2013
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare (Ordin presedinte CNAS)  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


Programe Nationale de Sanatate (PNS) 2013-2014
1.
Contractatare an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract - an 2013 - 2014
  Unitati sanitare - an 2013
format .pdf
  Unitati sanitare - ianuarie-aprilie 2014
format .pdf
  Unitati sanitare - valoare de contract Trim. I 2014
format .pdf
3.
Anunturi


SPITALE - LABORATOARE ANALIZE MEDICALE
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
       a1. Laboratoare externalizate
format .pdf format .pdf
       a2. Laboratoare aflate in structura spitalelor
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


SPITALE - LABORATOARE DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


SPITALE - LABORATOARE DE EXPLORARI FUNCTIONALE
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
2.
Derulare contract an 2013
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Anunturi


CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI ACTIVITATE DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
  Formular externare  
3.
Anunturi


ASISTENTA DE SPECIALITATE IN AMBULATORIU
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Furnizori Noi Validati
format .pdf
  b) Comisia pt. stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numarului de norme la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
  b1) Comisia pt. stabilirea numarului de norme si a numarului de medici necesare pt. fiecare specialitate clinica pe judet  
    Hotarare comisie nr. 2/22.04.2013
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Valoare punct:
    Trimestrul I
format .pdf
 
    Trimestrul II
format .pdf
 
    Trimestrul III
format .pdf
 
    Trimestrul IV
format .pdf
 
3.
Anunturi


CONVENTII AN 2013
1.
Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pt. servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pt. investigatii paraclinice si/sau eliberare de retete electronice pt. medicamente cu si fara contributie personala
  Cerere si documente pt.:
    a) Medici dentisti din cabinetele scolare si studentesti
format .pdf format .pdf
    b) Medici din cabinetele scolare si studentesti
format .pdf format .pdf
    c) Unitati sanitare: dispensare TBC, LSM, cabinete de planificare familiala, UPU, CPU (structuri finantate de la bugetul de stat)
format .pdf format .pdf
2.
Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pt. servicii medicale spitalicesti - recomandare de internare - formular cu regim special unic pe tara
  Cerere si documente pt.:
    a) Unitati sanitare care au in structura: dispensar TBC, LSM, centre de sanatate mintala, cabinete de medicina muncii
format .pdf format .pdf
    b) Centre de dializa private aflate in relatie contractuala cu CNAS
format .pdf format .pdf


INGRIJIRI LA DOMICILIU
1.
Contractatare an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare de raportare  
  Lista criterii de prioritizare
format .pdf
 
3.
Anunturi
  Preluare cereri si dosar de asistenta medicala la domiciliu
format .pdf
 


RECUPERARE REABILITARE A SANATATII
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b) Criterii de selectie - Clasificare
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract pentru anul 2013
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract pentru Trim. I 2014
format .pdf
 
3.
Anunturi


ANALIZE DE LABORATOR
1.
Contractatare an 2013-2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b1) Criterii de selectie pentru anul 2013
format .pdf
  b2) Criterii de selectie pentru Trim I 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Hotarare comisie
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-analize de laborator si anatomie
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. I 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-analize de laborator si anatomie
format .pdf
 
3.
Contractatare PNS an 2013 - Dozarea Hemoglobinei Glicozilate
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  1. Lista furnizori cu valoare de contract pe anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-dozarea hemoglobinei glicozilate
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract pe Trim. 1 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-dozarea hemoglobinei glicozilate
format .pdf
 
4.
Anunturi


ECOGRAFII
1.
Contractatare an 2013
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
  b1) Criterii de selectie pentru anul 2013
format .pdf
  b2) Criterii de selectie pentru Trim I 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Hotarare comisie
format .pdf
2.
Derulare contract an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-ecografie
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. I 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-ecografie
format .pdf
 
3.
Anunturi


LABORATOARE EXPLORARI FUNCTIONALE
1.
Contractatare an 2013
  Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
2.
Derulare contract an 2013
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract  
3.
Anunturi


LABORATOARE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
1.
Contractatare an 2013-2014
  a) Anunt contractare
format .pdf
    Cerere si documente necesare
format .pdf format .pdf
    Furnizori Validati
format .pdf
    Solutionare Contestatii
format .pdf
  b1) Criterii de selectie pentru anul 2013
format .pdf
  b2) Criterii de selectie pentru Trim. 1 2014
format .pdf
  c) Comisia pt. stabilirea necesarului de investigatii paraclinice la nivel de judet  
    Ordin nr. 448/02.04.2013 pt. aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributilor comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Ordin nr. 450/02.04.2013 pt. aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor pt anii 2013-2014
format .pdf
    Hotarare comisie
format .pdf
2.
Derulare contractare an 2013-2014
  Formulare raportare  
  1. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala
format .pdf
 
  2. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. 1 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala
format .pdf
 
  3. Lista furnizori cu valoare de contract in anul 2013 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala PET CT
format .pdf
 
  4. Lista furnizori cu valoare de contract in Trim. I 2014 in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice-radiologie si imagistica medicala PET CT
format .pdf
 
3.
Anunturi


AN 2012

ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Model declaratie Pensionari 0-700  
  Valoare punct:
    Trimestrul I  
    Trimestrul II  
    Trimestrul III  
    Trimestrul IV  
  Lista sporuri aprobate  


ASISTENTA MEDICALA PRIMARA - CENTRE DE PERMANENTA
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012


ASISTENTA MEDICALA DENTARA
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Plafoane medici
format .pdf
 
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 


FARMACII
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare
format .pdf
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Documente necesare incheierii contractelor
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 1.07.2012
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Cesiuni de creante  
    Aprobate Martie - 27/03/2013
format .pdf
    Neaprobate Martie - 27/03/2013
format .pdf
  Consum zilnic  
  Decontari medicamente
format .pdf
  Contracte reziliate  
3.
Contractatare PNS 2012
  Anunt contractare
format .pdf
  Documente necesare
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 1.07.2012
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf


DISPOZITIVE MEDICALE
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contractare 2012
  Formulare raportare  
  Acte necesare pentru dosarul de solicitare dispozitiv
    Model cerere titular
format .pdf
 
    Model cerere imputernicit
format .pdf
 
    Model declaratie
format .pdf
 
    Model prescriptie
format .pdf
 
  Lista furnizori cu valoare de contract  
3.
Anunturi / Noutati
    Lista criterii de prioritizare
format .pdf


SPITALE
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare (Ordin presedinte CNAS)  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 


SPITALE PNS
1.
Contractatare 2012 - Subprogramul de screening pt. depistarea cancerului de col uterin
  Anunt contractare
format .pdf
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj
 

Furnizori Validati - Institutul Oncologic "Prof Dr. I. Chiricuta"

    Furnizori aflati in contract cu Institutul Oncologic "Prof Dr. I. Chiricuta"
format .pdf
2.
Contractatare 2012 - Programe Nationale de Sanatate
  Unitati sanitare
format .pdf


SPITALE - LABORATOARE ANALIZE MEDICALE
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
  Clasificare criterii de selectie
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
3.
Contractatare PNS 2012
  Anunt contractare
format .pdf
  Documente necesare
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf


SPITALE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
  Clasificare criterii de selectie
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 


SPITALE - LABORATOARE EXPLORARI FUNCTIONALE
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori Validati
format .pdf
  Clasificare criterii de selectie
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 


URGENTA PRESPITALICEASCA SI TRANSPORT SANITAR
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
  Formular internare  
  Formular externare  


ASISTENTA DE SPECIALITATE IN AMBULATORIU
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Valoare punct:
    Trimestrul I
format .pdf
 
    Trimestrul II  
    Trimestrul III  
    Trimestrul IV  


INGRIJIRI LA DOMICILIU
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
3.
Anunturi / Noutati
    Lista criterii de prioritizare
format .pdf


RECUPERARE REABILITARE A SANATATII
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
  Clasificare criterii de selectie
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 


ANALIZE DE LABORATOR
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
    Lista documentelor necesare pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - laborator analize medicale care si-au schimbat sediul/punctul de lucru
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
  Clasificare criterii de selectie
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
  Punctaj criterii de selectie  
3.
Contractatare PNS 2012
  Anunt contractare
format .pdf
  Documente necesare
format .pdf
  Furnizori Validati


ECOGRAFII
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
  Clasificare criterii de selectie
format .pdf
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
  Punctaj criterii de selectie  


EXPLORARI FUNCTIONALE
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
format .pdf
  Furnizori validati  
2.
Derulare contract 2012
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract  


RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
1.
Contractatare 2012
  Anunt contractare  
  Documente necesare
    Furnizori noi
format .pdf
    Furnizori aflati in contract cu CAS Cluj la 31.12.2011
format .pdf
  Furnizori validati
format .pdf
  Clasificare criterii de selectie
format .pdf
2.
Derulare contractare 2012
  Formulare raportare  
  Lista furnizori cu valoare de contract
format .pdf
 
  Punctaj criterii de selectie